Ultima Online Nedir?

Ultima Online evreni Sosaria dünyasında geçer. Hikayesi Ultima Online‘ın da öncesine, serinin 1981 yılında çıkmış olan ilk oyunu Ultima 1’e dayanır. Avatar adıyla anılan bir yabancı, kötü büyücü Mondain’in ölümsüzlük taşını ele geçirmesini engellemek için onu öldürür. Mondain’in gizli öğrencisi Minax ise üstadının intikamını almak için Sosaria üzerine bir çok geçit açar ve yaratıklarını bu dünyaya salar. Fakat Avatar, Shadowguard kalesinde yakaladığı Minax’ı öldürür ve bir süreliğine de olsa kötülükleri Sosaria’dan uzaklaştırmış olur. Artık Sosaria’nın ana kıtası Britannia’ya Lord British hükmetmektedir. Lord British düzeni temsil eder. Kendisinin geçmişte çok yakın arkadaşı olan fakat artık en büyük düşmanı haline gelen Lord Blackthorne ise kaosu temsil etmektedir. Oyuncular da lonca savaşlarında düzen ve kaos arasında seçim yaparak kendi fraksiyonlarını seçerler.

Origin Systems tarafından geliştirilen Ultima Online çıktığı günden bu yana birçok farklı geliştirici firmaya devredilmiştir. Tüm bu firmalar tarafından toplamda dokuz farklı eklenti paketi çıkmıştır. Oyunun orijinal sunucularının paralı olması sebebiyle, zaman içerisinde oyuncular emülatörler sayesinde “Shard” adı verilen ücretsiz sunucular oluşturmaya başlamıştır. Yeni sunucuların ortaya çıkması Ultima evreninin hikayesinden, oynanışına kadar birçok etmenin değişmesine sebep olmuştur. Sadece Türkiye’de günümüze kadar 100’den fazla sunucu faal hale geçmiş ve sonrasında kapanmıştır. Her ne kadar birbirinden farklı birçok sunucu olmuş olsa da bu incelemede, oyuncular açısından Ultima Online üzerine genel kabul görmüş oyun dinamiklerini ve sistemlerini ele alacağım.

Sosaria dünyası içerisinde birkaç farklı harita bulunmaktadır. Bu haritalardan en çok tercih edileni ise “Felucca” olmuştur. Felucca da ikiye ayrılmaktadır; ana kıta Britannia ve Kayıp Topraklar. Felucca üzerinde 17 adet şehir bulunmaktadır. Bu şehirlerin bir çoğu Lord British’in muhafızları tarafından korunurken, bazıları katillerin ve haydutların kontrolüne geçmiştir. Muhafızların bulunduğu şehirlere suçlular girdiğinde, herhangi bir oyuncunun “Guards” yazmasıyla, yapay zeka muhafızlar oyuncunun tepesinde biter ve onu öldürürler. Ayrıca harita üzerinde 11 adet zindan bulunmaktadır. Zindanların bazıları tek katmandan oluşurken, bazıları beş katmana kadar çıkmaktadır. Bu zindanların içerisinde birçok yaratık bulunmaktadır. Oyuncular özellikle zindanların en son katmanında yer alan “Balron” ve “Dragon” gibi efsanevi yaratıkları öldürerek nadir bulunan objeleri yağmalarlar. Zindanların yanı sıra haritanın belli noktalarında da (Bataklık, Mezar, Harabe, Vadi vb.) yerlerde yaratıklar bulunmaktadır.

Harita üzerinde seyahat etmenin birden fazla yolu bulunmaktadır. İlk olarak haritanın büyük bir kısmını atınızın üstünde koşturarak gezebilirsiniz. Bir diğer yol ise ışınlanmak. Işınlanmanın ise iki yolu var; haritanın belirli bölgelerinde bulunan “Moongate” adı verilen geçitleri kullanmak ya da kâtiplerin yazdığı “Runebook” ile geçit yaratıp ışınlanmak. Tabii bazı adalara seyahat etmek için de deniz yolunu kullanmak gerek.

Genel hatlarıyla Sosaria dünyasının coğrafi özelliklerine hakim olduğumuza göre artık oyundaki amacımıza ve teknik bilgilere geçebiliriz. Oyunda “Stats” adı verilen üç temel özellik bulunuyor. Bunlar; kuvvet, çeviklik ve zeka. Doğal yollarla bu üç özelliğin maksimum değeri 225’i geçemiyor. Ancak büyüler ya da iksirler sayesinde değerlerini kısa süreliğine arttırabiliyorsunuz. Kuvvet değeriniz sağlığınızı, çevikliğiniz direncinizi ve zekanız ise büyü gücünüzü (Mana) etkiliyor. Ultima Online’ın en belirgin özelliklerinden birisi ise diğer MMORPG oyunlarındaki seviye sisteminden farklı olarak yetenek sistemini kullanması. “Skills” olarak adlandırılan toplam 58 adet yetenek bulunuyor. Temel üç gücünüzde olduğu gibi yeteneklerinizin de bir sınırı var. Yetenek üst sınırınız 700.0 olarak belirlenmiş durumda. Bir yeteneği tam anlamıyla kullanabilmeniz için onu 100.0 seviyesine çıkartmanız gerekiyor ve böylelikle o yetenekte üstat “Grandmaster” oluyorsunuz.

Karakter sınıflandırmasında ise üç ana savaşçı sınıf bulunuyor. Bunlar; Warrior, Warlock ve Mage. Warrior sınıfı yakın dövüş konusunda usta ve zırhları daha sağlam karakterlerden oluşur. Mage’ler ise sadece büyü yoluyoyla rakiplerine saldırabilen yakın dövüş konusunda oldukça zayıf olan karakterlerdir. Warlock’lar ise oyunun en komplike savaşçı sınıfıdır çünkü hem yakın dövüş hem de büyü kullanımı konusunda ustadırlar. Tabii büyü güçleri Mage’ler kadar iyi, zırhları ve çeviklikleri Warrior kadar sağlamdır. Bu üç savaşçı sınıfının yanında bir de zanaatkâr sınıfı bulunmaktadır. Bu sınıf terzilik, marangozluk, madencilik, simyacılık, demircilik vb. gibi yeteneklerin tek bir karakterde toplanarak yaratıldığı komplike karakterlerden oluşur. Ayrıca hırsız ve hayvan terbiyecisi karakterler de bulunmaktadır. Peki bu zanaatkâr karakterlerin oyundaki rolü nedir? Öncelikle kendiler için Sosaria’nın temel direkleri diyebilirim. Özel giysi, silah, zırh, ev eşyası, iksir, büyü kitabı, rün kitabı, büyü parşömeni vb. bütün nesneler onlarından ellerinden çıkar. Bu yüzden olmazsa olmazlardır. Hırsızlar ise gerçek dünyada olduğu gibi bu dünyada da oyunun en zengin karakterleridir. Hayvan terbiyecileri büyücü sınıfından karakterlerdir. Büyücülük yeteneklerinin daha kısılmış, onların yerine hayvanlarla ve doğayla ilgili yeteneklerin geliştirilmiş olduğu karakterlerdir. Oyunda atların yanı sıra farklı türde (Lama, Ostard, Shire, Mustang, Unicorn, Nightmare vb.) binek hayvanlar da mevcuttur. Bu binek hayvanlarını evcilleştirmek çoğu zaman oldukça meşakkatli bir iştir ve bu yüzden de değerleri oldukça fazladır.

Ultima Online bir oyunun ötesinde bizlere kimi zaman bazı dersler de verir. Ekonomideki arz-talep dengesi ve alım gücü gibi kavramları fiilen bu oyunda öğrenebilirsiniz. Oyuncuların kazançlarının artması, zengin kesimin daha da zengin olması alım gücünü azaltır ve fiyatlar tavan yapar. Fakir ve orta gelirli kimseler bu fiyatların altında ezilirler. Üretimin artması, stokların fazlalaşması ise alım gücünü arttırır, fiyatlarda büyük düşüşler yaşanır. Bir de tekeller vardır; piyasayı kendi kontrollerinde tutmak isterler. En çok mal onların elindedir, belli başlı ürünleri diğer oyunculardan ucuza satın alarak tekel olmaları sebebiyle diğerlerine pahalıya satarlar. İhtiyacı olanlar da mecburen o fiyatı ödemek zorunda kalırlar. Para kazanmanın yollarından birisi de işte bu şekilde üretilen ürünleri satmaktan geçer. Tek başına para kazanmanın en iyi iki yolu ise büyü parşömenleri yazıp satmak ya da balıkçılıktır. He bir de hırsızları unutmayalım!

Sosaria dünyasında gözlerimizi ilk olarak Lord British’in kalesinin bulunduğu ünlü Britain şehrinde açarız. Çantamızda birkaç küçük eşya ve üç beş kuruş para diye tabir edebileceğimiz bir miktar altın vardır. Meraklı gözlerle etrafı keşfetmeye çıkarız. Yeniyetme olduğumuz her halimizden bellidir. Eğer şanslıysak birileri çıkar yardım elini uzatır, yeterli miktarda altın verir aksi halde vay halimize. İlk işimiz yeteneklerimizi geliştirmektir eğer bir savaşçıysak elimize aldığımız basit bir kılıç ve hatta satırla Britain Mezarlığı’na koşarız, oradaki iskeletleri öldürmeye başlarız. Bir büyücü olmak istiyorsak da ilk başta işe en basit büyüleri öğrenmekle başlarız. Diğer sınıflar için de durum aynıdır. Zaman içerisinde karakterimizi geliştirdikçe artık Sosaria dünyasında kendimize bir yer edinmeye başlarız. Sahip olduğumuz altınları ve eşyalarımızı bankaya yatırırız. Onca altını ve eşyayı üzerimizde taşıyacak halimiz yok ya! Bir de başımızı sokabileceğimiz tek odalı da olsa bir evimiz olsa ama değil mi? Evet, bu oyunda istemediğiniz kadar çeşit tek odalı evler mevcut. Parası olanlar için ise iki katlı evler, villalar, şatolar ve hatta kaleler bile. Bahsettiğimiz evleri şehir merkezlerindeki satıcılardan alıp şehir dışındaki boş arazilere kurabiliyoruz. Şehir içinden ev alma gibi bir durumumuz söz konusu değil. Kale aldığımızda ayriyetten lonca taşı satın alarak yeni bir lonca kurabiliyoruz. Kurduğumuz loncanın fraksiyonunu düzen, kaos veya tarafsız olarak değiştirebilme imkanımız oluyor. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın mantığıyla hareket edenler için tarafsız olmak en iyi seçenek. Taraf olanlar için ise diğer loncalarla aralarında bir ittifak ya düşmanlık durumu söz konusu oluyor.

Britain şehrinde ilk kez dolaşmaya başladığımızda kendimizinki dahil herkesin isminin mavi olduğunu görürüz. Fakat zaman içerisinde gri ve kırmızı renklerde isimleri olan oyuncularla karşılaşırız. Bu renkler şu anlamlara gelmektedir; mavi renkli oyuncular herhangi bir suçu olmayan sıradan karakterlerdir, griler ise bir suç işlemiş fakat kısa süre sonra tekrar maviye dönecek olan karakterlerdir, kırmızılar ise “PK” adı verilen katil karakterleri temsil eder. Mavi bir karakterin PK olabilmesi için en az altı suçsuz karakteri öldürmesi gerekmektedir. Ayrıca yeşil ve turuncu renkte oyuncularla da karşılaştığımız olur. Yeşil renk lonca dostlarınızı ve ittifaklarınızı, turuncu ise düşman lonca karakterlerini temsil eder. Bu renkler sadece lonca üyesi olanlar için geçerlidir.

Büyü kitabımızda toplamda 64 adet büyü bulunmaktadır. Bu büyülerden bazıları saldırı, bazıları savunma, bazıları ise oldukça farklı işler için kullanılır. Büyüleri kullanabilmek için “Reg” adı verilen büyü malzemelerini kullanmak gerekmektedir. Ayrıca her büyü kullanımında Mana’nızdan kaybetmiş olursunuz. Mananızı geri kazanmak için Meditasyon yeteğini kullanmanız gerekir. Büyü yaparken karakterimizin üzerinde birtakım sözler çıkar. Bu sözler yapılan büyünün ne olduğunu oyunculara gösterir. Bu sayede düşmanlarınızın hangi büyüyü yaptığını anlamış olursunuz. Bir düşmanı öldürdüğünüzde cesedindeki eşyaları yağmalayabilirsiniz fakat aynı şekilde onlar da sizi yağmalayabilir. Öldükten sonra ekran siyah beyaz renk tonlarına bürünür ve haritada üzerinde üzerinizde bembeyaz bir kaftanla hayalet olarak dolaşmaya başlarsınız. İstediğiniz zaman diğer insanlara görünür istediğiniz zaman ise ortadan kaybolursunuz. Şehirlerdeki diriliş taşlarıyla ya da başka oyuncuların büyüleriyle tekrardan hayata dönebilirsiniz.

Hazırlayan : Zulkareyn Zariah

tüp bebek,tüp bebek fiyatları,tüp bebek merkezleri