Mevcut Spawnlar 3

Sunucudaki aktif spawnlar;

Binek Spawnları

 • 4 adet Shire
 • 5 adet Mustang
 • 7 adet Llama
 • 3 adet Ore Llama
 • 1 adet Silver Steed
 • 1 adet Kii Rin
 • 1 adet Promenade
 • 1 adet Adornment
 • 2 adet Rare Ostard
 • 1 adet Nightmare
 • 1 adet Unicorn
 • 1 adet Force(tame sistemi)

Yumurta Spawnları

 • 4 adet yumurta spawnı (mother ostard)

Chest Spawnları

 • 1 adet defense chest spawnı
 • 2 adet guarding chest spawnı
 • 4 adet unidentified chest spawnı
 • 2 adet fortification chest spawnı
 • 3 adet invulnerability chest spawnı

sunucuda aktif durumdadır.

tüp bebek,tüp bebek fiyatları,tüp bebek merkezleri